WebLogic Server instance, kendileri hakkındaki bilgileri loglara yayımlar.

Log Açıklama
Server log Server alt sistemleri tarafından eventleri kaydetmek için kullanılır
Standart log Bazı server günlük logları için standart out yazdırılır.
Domain log Bazı server iletileri, domain çapında loga dahil edilmek üzere Admin Server tarafından toplanır.
Access log HTTP alt sistemi tarafından HTTP iletişimini izlemek için kullanılır
Audit log Güvenlik isteklerini izler. Auditing providerın yapılandırılmasını gerektirir (varsayılan olarak yapılandırılmamıştır).
Transaction log • WebLogic Server tarafından yönetilen transactionlar hakkında bilgi içerir

• Server tarafından çökmelerden kurtulurken kullanılır

• Binary biçimdedir

JMS Server log • JMS Server oluşturulduğunda etkinleştirilir

• Mesaj hedefleri özel olarak etkinleştirilmelidir.

 

Her WebLogic Server instance’ı, alt sistemlerinden ve uygulamalarından gelen iletileri lokal ana bilgisayarda bulunan bir server log dosyasına yazar.

Her server instance log dosyasına ileti yazmanın yanısıra iletilerin bir alt kümesini standar out dosyasına yazar. Varsayılan olarak, bir server instance, standart çıkışa yalnızca NOTICE önem düzeyine veya daha fazla önem düzeyne sahipi yüksek iletileri yazdırır.

İletilen iletilerin türünü değiştirebilmenize rağmen, sunucular hiçbir zaman DEBUG sevirity düzeyindeki iletileri iletemez.

HTTP alt sistemi, tüm HTTP transactionların logunu tutar. HTTP access log için varsayılan konum ve rotate ilkesi server log ile aynıdır. Her sunucu için HTTP accessloglarının davranışını tanımlayan öznitelikleri ayarlayabilirsiniz.

WebLogic Auditing provider, WebLogic Security Framework tarafından dahili olarak belirlenen bir dizi güvenlik talebindeki bilgileri kaydeder. WebLogic Auditing provider ayrıca bu güvenlik istekleriyle ilişkili olay verilerini ve isteklerin sonucunu da kaydeder. Varsayılan güvenlik alanında bir Auditing provider yapılandırılmamışdır.

Her serverın, server tarafından yönetilen tamamlanmamış transactionlar hakkında bilgi depolayan bir transaction logu vardır. WebLogic Server, sistem çökmelerinden veya ağ hatalarından kurtarırken transaction logu kullanır.

Weblogic Log Lokasyonu

 • Admin server’ında access logu mevcuttur.
 • Audit log’da yapılandırılırsa varsayılan olarak “domainpath/domainname/servers/servername/logs/DefaultAuditRecorder.log” dosyasında tutulur.
 • Transaction logun varsayılan yeri ise “domainpath/domainname/servers/servername/data/store/default/_WLS_SERVERNAMExxxxxx.DAT” dosyasıdır.

Log Mesajlarının Önem Düzeyleri

Düşükten yüksek etkiye logların önem düzeyleri aşağıdaki gibidir;

Severity Açıklama
TRACE Used for messages that are part of WebLogic Diagnostic Framework
DEBUG Debug etkinken debug flags’dan gelen iletiler
INFO Normal çalışma bilgileri
NOTICE Daha önemli operasyonel bilgiler
WARNING Şüpheli bir şey oluştuğunda gelen iletiler her zaman normal çalışmayı etkilemebilir
ERROR Kullanıcı düzeyinde bir hata oluştu, ancak sistem veya uygulama herhangi bir kesinti ve sınırlı hizmet bozulması olmadan bu sorunu çözebilir.
CRITICAL Sistem veya servis düzeyinde hata oluştu. Sistem iyileşebilir, ancak anlık kayıp veya hizmette kalıcı bozulma olabilir.
ALERT Belirli bir servis kullanılamazken, sistemin diğer bölümleri hala çalışır. Otomatik kurtarma mümkün değildir. Hemenbir yönetici gerekir.
EMERGENCY Sunucu kullanılamıyor. Bu ciddi bir sistem arızasını gösterir.

 

Log Dosya Verilerini Anlama

Tüm WebLogic Server instanceler için iletiler tutarlı attribute kümesi içerir. Ayrıca, uygulamanız iletiler oluşturmak için WebLogic log kaydı hizmetlerini kullanıyorsa, iletileri bu attribute içerir.

Attribute Description
Timestamp İletinin, yerel ayara özgü bir biçimde oluşturulduğu saat ve tarih. Her WebLogic Server instance çalıştıran Java Sanal Makinesi (JVM), yerel saat dilimi ve biçimi hakkında bilgi için ana bilgisayar işletim sistemine başvurur.
Severity Mesaj tarafından bildirilen olayın etki derecesini veya ciddiyetini belirtir.
Subsystem İletinin kaynağı olan WebLogic Server’ın alt sistemini belirtir; örneğin, Enterprise Java Bean (EJB) container veya Java Messaging Service (JMS).
Server Name

Machine Name

Thread ID

Transaction Id

Mesajın kökenini tanımlar:

·         Server Name, iletinin oluşturulduğu WebLogic Sunucusu instance’ın adıdır.

·         Machine Name, sunucu instance’ını barındıran bilgisayarın DNS adıdır.

·         Thread ID, JVM’nin iletinin kaynaklandığı iş parçacığına atadığı kimliktir.

·         Yalnızca transaction bağlamında loga kaydedilen iletiler için sunulur.

User ID İlişkili olayın altında yürütüldüğü kullanıcı kimliği.
Message ID Eşsiz altı haneli bir tanımlayıcı. WebLogic Server sistem mesajlarının oluşturduğu tüm mesaj kimlikleri BEA- ile başlar ve 0-499999 sayısal aralığında kalır.
Message Text Olayın veya koşulun açıklaması.

 

Server Logunu Yapılandırma

Log rotation, yeni log dosyaları oluşturma ve eski log dosyalarına zaman damgası ekleme işlemidir. Bu, bir log dosyasının çok büyük büyümesini önlemeye yardımcı olur. Log rotation, bir log dosyası belirli bir boyuta ulaştığında veya belirli bir zaman aralığından sonra veya belki de her ikisinde birden yapılabilir. Log rotation, belirli miktarda döndürülmüş log dosyası oluşturulduktan sonra eski log dosyalarının yeni log dosyalarıyla değiştirilmesini sağlayacak şekilde de yapılandırılabilir.

Varsayılan olarak, WebLogic sunucularının log rotation ayarlarının sınırsız sayıda log dosyası döndürülecek şekilde ayarlanmıştır. Loglar, yaklaşık 5000 KB’a ulaştıktan sonra log dosyası yenilenir.

 1. Log rotate değiştirmek için WebLogic Admin Console’nda oturum açın.
 2. Daha sonra Environment -> Servers seçeceğiz
 3. Buradan ayar yapmak istediğmiz serverı seçeceğiz
 4. Sol üst köşedeki ” Lock & Edit” yi tıklayacağız
 5. Logging -> General seçeceğiz
 6. Rotation bölümünde Rotation type göreceksiniz. “By size (Boyuta Göre)” veya “By time (Zamana Göre)” isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.
 7. By size (Boyuta Göre) : Döndürme dosyası boyutu parametresi, log dosyası döndürülmeden önce dosyanın ne kadar büyük olabileceğini belirtir (KB cinsinden). “Döndürme dosyası boyutu” parametresi, bir günlük dosyasının döndürülmeden önce ne kadar büyük olabileceğini belirtir (KB cinsinden)
 8. By time (Zamana Göre) : Rotasyona başlama zamanı parametresi, günlük dosyasının döndürülmesini belirtir (günün SS: DD cinsinden). Bir günlük dosyasının ne sıklıkta döndürüleceğine ilişkin bir Döndürme aralığı da (saat olarak) belirleyebilirsiniz.
 9. Dizindeki log dosyalarının sayısını sınırlamak için “Limit number of retained files” yı seçebilirsiniz (varsayılan olarak işaretli değildir).

Diğer önemli paramtrelerden bazıları;

 

 • Severity level : Log için günlük iletilerinin minimum önem düzeyleriniayarlar. Varsayılan olarak tüm iletiler günlük dosyasına gider.
 • Filter : Sunucu log dosyası için filtre yapılandırması. Filtre yapılandırması, log dosyasına yazılan günlük iletilerinin hacmini sınırlamak için basit filtreleme kuralları tanımlar.
 • Log file Buffer : Temel log buffer boyutu kilobayt olarak alır.

NOT: Aynı paramterelerin hemen hepsi bütün log tiplerinde vardır.

Mustafa Bektaş Tepe
İyi Çalışmalar

Loading