SQL‘in açılımı Structured Query Language yani Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamındadır.

SQL verileri yönetmek ve tasarlamak için kullanılan bir veritabanı yönetim sistemidir.SQL’i programlama dilleriyle karıştırmamalıyız. SQL sadece veritabanı ortamında verileri yönetmek için kullanılan bir alt dildir.SQL ile yalnızca ilişkisel veri tabanları(Relatianol Database Management System) üzerinde işlem yapılabilir ve SQL hemen hemen tüm veritabanlarının ortak dilidir.

 • Oracle
 • Sysbase
 • Microsoft SQL Server
 • DB2
 • Informix
 • MySQL
 • Microsoft Acces


Yani SQL bir programlama dili ve veritabanı degil veritabanında ki verileri yönetmek için kullanılan bir sorgulama dilidir.

SQL ile veritabanındaki verilere ;

 • Yeni veri ekleyebiliriz
 • Varolan veriyi güncelleyebiliriz
 • Verileri silebiliriz
 • Verileri istedigimiz gibi listeleyebiliriz

Tarihçe

Veritabanı mantıgının çıkmasıyla birlikte veritabanındaki verileri işleyebilecek bir veri sorgulama diline ihtiyaç duyulmuştur. Bunun üzerine IBM 1970 li yıllarda ilk başta matematiksel bir sözdizimine sahip olan SQUARE adlı bir sorgulama dili geliştirilmiştir fakat bunun matematiksel sözdizimine sahip olmasından dolayı ögrenilmesinin zorlugu ve karmaşıklıgından ötürü İngilizce’ye benzer sözdizimine sahip bir sorgulama dili oluşturulmuş ve SEQUEL (Structured English Query Language) olarak adlandırılmıştır. Daha sonra da bu SEQUEL dili, İngilizce söylenişine paralel ve patent davası üzerine SQL olarak adlandırılmıştır.

Bunun üzerine ANSI(American National Standards Institu) ve ISO(International Organization for Standardization).SQL dilini standartlaştırmak için birçok çalışma yapmıştır ve 1986 yılında ANSI,1987 yılında ise ISO SQL standartlarını oluşturmuştur.

 • SQL-86 : Standartlar ANSI tarafından oluşturulmuş SQL’in en yalın halidir ve aynı zamanda SQL’in en çok kullanılan standartlarıdır.
 • SQL-89 : Bir önceki standartlar üzerine birkaç yeni standart eklenmiştir.
 • SQL-92 : Varolan standartlar büyük ölçüde değiştirilmiştir.
 • SQL-99 : Özyinelemeli sorgular, tetikleyiciler, sayısal olmayan türler ve bazı nesne yönelimli özellikler eklenmiştir.
 • SQL-2003 : XML uyumlu bazı özellikler ile satır ve sütunların otomatik üretilen değerler tarafından doldurulması bir standart olarak eklenmiştir.
 • SQL-2006 : Artık bu versiyonda XQuery (XML Query Language)’de desteklemeye başlanmıştır.

SQL, ANSI ve ISO tarafından bir standart olarak tanımlanmış olsada, bu standartlar üzerinden yola çıkarak birçok değişiklikler meydana getirilmiş ve çeşitlenmeler oluşturulmuştur. Bunlar Oracle Şirketinin yapmış olduğu PL/SQL, IBM firmasının geliştirdiği SQL PL ve Microsoft şirketinin geliştirdiği Transact-SQL dilleridir. Ayrıca şirketler ticari ürünlerinde SQL standartlarının temel özelliklerini nadir olarak desteklemekte, onun yerine kendi oluşturmuş olduğu türleri tercih etmektedirler.Şirketlerin standartların dışında kendi türlerini geliştiriyor olmaları, dilin taşınabilirliğini zorlaştırmaktadır.Yani oracle da yazdıgımız bir SQL kodu zaman zaman IBM de veya microsoft hata verebiliyor böyle olmasıda dilin gelişmesine ve geniş çevrelerce kullanılmasına engel teşkil ediyor.Tabi bunun SQL’e faydalarıda var örnegin programlama kodlarının SQL sorgulama dilinin içerisinde gömülü olması ve veritabanı ile etkileşimli çalışması esnekligi ve işlevselligi artırıyor. Örneğin,Oracle veritabanında Javayı barındırırken,T-cl dili C dilini de kapsayan büyük çaptaki bir dil grubu kullanılarak, kendi içerisinde fonksiyon yazılmasına izin verir.

Yazar : Mustafa Bektaş Tepe
Java && Oracle

Loading