Fonksiyonlar , SQL’e bazı güçlü özellikler katan programlar olarak değerlendirilebilir. SQL fonksiyonları, aynen programlama dillerinde olduğu gibi, kullanıcıya bazı özel işlemleri ve hesaplamaları otomatik olarak sağlar. Bir fonksiyon; çeşitli argümanları girdi olarak alıp bir sonuç üreten hazır bileşenlerdir. Kullanıcının, fonksiyonun adını ve gerekli argümanları tanımlaması yeterlidir. Bu bilgilere dayalı olarak fonksiyon, bir sonuç döndürür .
Tek kayıtlı fonksiyonları ise sıfır veya daha fazla parametre alan ve sonuçta sadece bir deger döndüren fonksiyonlardır ve tek kayıt fonksiyonları her kayıt için kesinlikle bir defa çalışır.Oracle ile birlikte de birçok hazır tek kayıtlı fonksiyonları da gelmektedir bu fonksiyonları kendi aralarında beş ayrı grupda inceleyebiliriz.Bunlar ;


Tek Kayit fonksiyonları SQL ya da PL/SQL cümleleri içerisine dahil edilebilir. Tek Kayıt fonksiyonlarının SQL cümleleri içerisinde yer alabilecegi bölümler aşagıda kısaca listelenmiştir.

  •   SELECT cümlelerinin SELECT, WHERE ve ORDER BY kısımlarında
  •   UPDATE cümlelerinin SET kısmında
  •   INSERT cümlelerinin VALUES kısmında
  •   DELETE cümlelerinin WHERE kısmında

Not : Tek Kayıt Fonksiyonları SQL cumlelerinin HAVING kisminda kullanılmaz. HAVING kısmında sadece grup fonksıyonları kullanılabilirr.
Tek kayıtlı SQL fonksiyonlarında fonksiyonları kullanırken tek kayıtlı fonksiyonları istedigimiz kadar iç içe yazma imkanımız vardır(NOT : Çok kayıtlı fonksiyonlarda çok kayıtlı fonksiyonları en fazla iki defa iç içe yazabiliriz).Ayrıca tek kayit fonksiyonlarını grup fonksiyonlarının içerisine yazılabilecegi gibi, grup fonksiyonları da tek kayıt fonksiyonlarnın içine yazılabilir.

Yazar : Mustafa Bektaş Tepe
Java && Oracle

Loading