Fonksiyonlar , SQL’e bazı güçlü özellikler katan programlar olarak değerlendirilebilir. SQL fonksiyonları, aynen programlama dillerinde olduğu gibi, kullanıcıya bazı özel işlemleri ve hesaplamaları otomatik olarak sağlar. Bir fonksiyon; çeşitli argümanları girdi olarak alıp bir sonuç üreten hazır bileşenlerdir. Kullanıcının, fonksiyonun adını ve gerekli argümanları tanımlaması yeterlidir. Bu bilgilere dayalı olarak fonksiyon, bir sonuç döndürür .
Tek kayıtlı fonksiyonları ise sıfır veya daha fazla parametre alan ve sonuçta sadece bir deger döndüren fonksiyonlardır ve tek kayıt fonksiyonları her kayıt için kesinlikle bir defa çalışır.Oracle ile birlikte de birçok hazır tek kayıtlı fonksiyonları da gelmektedir bu fonksiyonları kendi aralarında beş ayrı grupda inceleyebiliriz.Bunlar ;

(continue reading…)

Loading