Automatic Storage Management(ASM)-Otomatik depolama yönetimi Oracle’ın depolama(storage) çözümüdür.ASM’nin özelliklerini ve diğerlerinden farkını sayacak olursak.

 • Blok seviyesinde okuma yazma işlemi yapabilir.
 • Veritabanı fiziksel dosyalarımızı herhangi bir üçüncü parti(ext3,ntfs vs.) dosya sistemine ihtiyaç duymadan kolayca yönetebilmemizi sağlar.
 • Veriyi fiziksel diskler üzerinde dağıtır ve storage konfigürasyon değişiminden sonra veriyi otomatik olarak yeniden dengeler(rebalance).Bu da bize  I/O yaparken gerçekleşebilecek performans kayıplarını azaltmamıza yardımcı olur.
 • Veritabanımızı kapatmadan disk boyutumuzu artırabiliriz.
 • Datafile isimlendirmesini otomatik yapabilir.
 • ASM nelerden oluşur dersek aşağıda resimde ki gibi bir cevap bizi bekler.ASM bileşenleri aşağıda ki gibidir.

Oracle_Automatic_Storage_Management_ASM_1

 • ASM Disk : Oracle ASM diski,Oracle ASM disk grubu içinde ki depolama aygıtıdır(storage device).ASM diski fiziksel bir disk veya partition olabileceği gibi,depolama(storage) dizisinden mantıksal bir birim numarası(LUN-Logical Unit Number) veya mantıksal bir alan(logical volume) olabilir.
 • ASM Disk Grupları : Oracle ASM disk grubu,ASM disklerinin mantıksal bir birim olarak yönetildiği disk topluluğudur.ASM disk grubu içinde ki fiziksel dosyalara aynı zamanda bir dosya sistemi altyapısıda sağlar.

NOT : ASM içerisinde en fazla 63 diskgroup olabilir ve en fazla 10000 ASM disk kullanılabilir. Her ASM
diski en fazla 4PB size olabilir ve her ASM instance’ı 40 exabyte’lık bir storage’ı yönetebilir. Her
diskgroup’ta en fazla 1000000 dosya bulunabilir. ASM içerisinde file’ların maximum ulaşabileceği
sizelar ise diskgroup tipine göre değişir. External redundancy diskgroup 140PB, Normal
redundancy diskgroup 42PB, High redundancy diskgroup 15PB’lık dosyalar içerebilir.

Disk grubu içinde ki fizksel dosyalar daha iyi bir performans sağlayabilmek için disk grubu içerisinde ki diskler arsında eşit olarak dağıtılır.Bu dağıtma işlemi 2 farklı şekilde yapılır.Birincisi OLTP sistemlerde kullanılan “Coerse Striping” dağıtma şeklidir bu dağıtma şeklinde fiziksel dosyalar tüm disklere 1 MB birimler halinde serpiştirilmesidir.İkincisi ise daha çok OLAP sistemlerde kullanılan “Fine Striping” dağıtma şeklidir bu dağıtma şeklinde ise fiziksel dosyalar tüm disklere 128 kb’lık birimler halinde serpiştirilir.

Disk grupları arızalanmaya karşı genelde yedekli yapıya sahiptir.Bu yedekli yapıya “Failure Group” denilir.Yedeklilik işlemi sunucu tarafında RAID kartı ile donanımsal olarak yapılabildiği gibi,yazılımsal olarak da yapılabilmektedir.Oracle ASM disk grupları üzerinde ki bu yedeklilik aşağıda ki mirroring yöntemleri ile sağlanmaktadır.

   •  High Redundancy : Üç yönlü mirroring özelliği sunar ve bir disk grubu içinde en az 3 failure grup gereksinimi duyulur. 2 failure grup çökse dahi, veritabanında very kaybı olmaz ve çalışmaya devam eder.
   • Normal Redundancy : RAID 1 de kullanılan yapıya benzer bir yapıdadır.2 yönlü mirroring özelliği vardır,en az 2 failure gruptan oluşan disklerden oluşturulabilir. Failure gruplar içerisindeki disklerden birinin çökmesi disk grubu için işlevselliğin durmasına sebep olmaz ve very kaybı olmaz.
   • External Redundancy : ASM’nin hiçbir mirroring yapmadığı tiptir. Bu tipte yaratılan disk’e yalnızca yazma gerçekleştirilir ve bir kopyası diğer disk’ler üzerinde bulundurulmaz.Genelde sunucu üzerinde donanımsal bir RAID yapılandırılmışsa bu yöntem seçilir.

 • ASM File : ASM File,ASM disk grupları içinde depolanan dosyadır.Örnegin disk grubu içerisinde ki data file’lerimiz,ASM file’lerimizdir.ASM file’lerimiz üçüncü parti(ext4,ntfs) uygulamalarla birlikte çalışabilmektedir.Böyle bir duşumda dosyalarımızın bazıları ASM disk gruplarında olabilirken bazıları üçüncü parti uygulamalarda olabilir.Böylelikle kolay bir şekilde ASM entagrasyonu yapabiliriz.ASM üzerinde yeni bir dosya oluşturduğumuz da ,Oracle ASM dosya adını otomatik olarak üretir.Dosya isimleri (+) ile başlayan ve disk grubu adını takip eden isimleridr.
 • ASM Extent : Oracle ASM extentleri,ASM dosyasının içeirgini tutmak için kullanılan ham(raw) depolama birimidir.Bir ASM file’ı en az bir olmak üzere bir veya birden fazla extent’den oluşur.Her extent disk üzerinde ki bir veya daha fazla allocation unit’den oluşur.
 • Allocation Unit : ASM disk grubu içinde ki en temel birimdir.ASM tarafından tahsis edilen en küçük disk alanıdır.Bir disk grubu oluştururken AU_SIZE boyutu set edilir.Bu boyut belirli bir disk grubu uyumluluk seviyesine göre 1,2,4,8,16,32 veya 64 MB olabilir.Daha çok OLAP sistemlerde AU_SIZE’ın değeri büyük veriliyor performans amaçlı.

ASM Instance

Oracle ASM instance’i ASM disklerini yöneten bir yapıdır.ASM instance disk grubun metadata’sını yönetir ve disk grubunda’ki dosya düzeni hakkında veritabanı instance’ına bilgi verir.

Oracle ASM metadata verisi,bir disk grubunda ki disk sayısı,disk grubu boş olan bilgisi,disk grubunda bulunan dosyaların isimleri gibi bilgileri içerir.

Oracle_Automatic_Storage_Management_ASM_2

Bir veritabanı yukarıdaki resimden de anlaşılabildiği gibi ASM instance üzerinden gitmeden de ASM disklerine direk I/O yapabilir.ASM instance’ın,veritabanı instance gibi kendine ait SGA alanı ve background prosesleri vardır.

Oracle_Automatic_Storage_Management_ASM_3

Bir sunucu üzerinde ki ASM instance bir şekilde göçerse,ASM instance ile çalışan veritabanı instance’lar da aynı şekilde göçer.

ASM single instance veritabanlarında kullanılabileceği gibi RAC veritabanlarında da kullanılabilir.Bir sunucu üzerinde farklı veritabanları ve buna bağlı olarak farklı instance’ler var ise,sunucu üzerinde ki her instance  aşağıda ki şekildede görüldüğü gibi tek bir ASM instance kullanırlar.

Oracle_Automatic_Storage_Management_ASM_4

RAC veritabanlarında her sunucu(node) üzerinde bir ASM instance vardır.Veritabanları aynı ASM disk’lerini paylaşırlar.Oracle ASM,aşağıda şekilde görüldüğü gibi her sunucunun erişebileceği,ortak bir kümelenmiş depolama havuzu(clustered pool of storage) sağlar.

Oracle_Automatic_Storage_Management_ASM_5

ASM instance’ın veritabanı instance’ına göre daha az görev ve daha az prosesleri vardır.

 • Memory – SGA
  • Shared Pool
  • Large Pool
  • ASM Cache
  • Free Memory
 • Background Processes
  • RBAL
  • ARBn
  • GMON
  • Onnn
  • PZ9n
  • MARK
  • LMON
  • Diğer işlemler

Yukarıda gördüğünüz üzere ASM instance’ının sahip olduğu SGA biraz daha farklı bileşenlerden oluşmaktadır. Bir veritabanı instance’ından farklı olarak ASM Cache ve Free Memory alanlarına sahiptir ve normal bir instance gibi buffer cache, redolog buffer veya streams/java pool’a sahip değildir. Zaten ASM de bir veritabanı instance’ı değildir, yalnızca sahip olduğu disk’leri yöneten bir araçtır, instance’dır.

Oracle_Automatic_Storage_Management_ASM_6

Shared Pool: Metada bilgisini içerir.
Large Pool: Paralel operasyonlar için kullanılmaktadır.
ASM Cache: Neyin okunması gerektiğini veya nereye yazılmasını gerektiğini bilir ve rebalance işlemlerinde kullanılır.
Free Memory: Tahsis edilmemiş diğer memory alanı.

ASM instance’ının birden çok background proceses olabilir bunlardan bazıları :

RBAL: Adından da anlaşılacağı üzere “Rebalance” işlemidir ve ASM disk üniteleri arasındaki verinin dengelenmesi görevini üstlenir.
ARBn: Bir veya birden çok destek görevden oluşan ARBn’in amacı rebalance aktivitesine destek vermektir.
GMON: Disk seviyesindeki aktivitelerin yönetilmesinden sorumludur.
MARK: ASM tahsis ünitelerinin (allocation unit) işaretlenmesinden sorumludur.
Onnn: ASM instance’ına gelecek bağlantıların bir havuzda toplanmasını ve yönetimi sağlayan görevdir. Instance ilk açıldığı zaman ortaya çıkar ve sonra gerektiği zaman yeniden çalışır ve durur.
PZ9n: Bir veya birden fazla paralel göreve sahip olan bu görevin amacı GV$ görüntüsünden cluster sistemler için veri çekmek.

Oracle ASM Automatic Memory Managemet(AMM)-Otomatik Bellek Yönetimi

AMM,veritabanı instance’da olduğu gibi ASM instance’dede MEMORY_TARGET parametresi ile aktifleşir ve bellek yönetimini otomatik olarak yapar.Varsayılan olarak enable durumda gelmektedir.Yine veritabanı instance’da olduğu gibi MEMORY_TARGET parametresinin değerini MEMORY_MAX_TARGET parametresinin değerine kadar dinamik olarak artırabiliriz.Oracle ASM için MEMORY_TARGET parametresinin minumum değeri 256 MB’dır.

Oracle ASM Instance Başlangıç Parametreleri

Veritabanında olduğu gibi ASM instance’ı başlatabilmek için bir parametre dosyasına ihtiyaç vardır.ASM kurulurken ASM için ayrı bir spfile ve password file otomatikman oluşturulur.ASM spfile disk grubu içerisinde saklanılır,Cluster ortamlarda ise ASM disk grubunda paylaşılmış bir spfile oluşturulur.

Veritabanı instance da olduğu gibi ASM instance da metin tabanlı düzenlenebilen pfile kullanabiliriz.

ASM instance başlangıç parametreleri ASMCA,ASMCMD ve Enterprise Manager üzerinden değiştirilebilmektedir.

ASM parametreleri :

ASM_DISKGROUPS : Bir ASM instance’ının sahip olduğu disk gruplarını göstermektedir. Bu parametrenin de bir varsayılan değeri yoktur ve 11g ile gelen “Oracle Restart” özelliğinde ASM instance’ının sahip olduğu bütün disk gruplar otomatik olarak mount edilir.Dinamik bir parametredir yeni bir disk grubu eklendiğin de veya mount edildiğinde spfile kullanıyorsak ASM otomatik olarak disk grubun adını bu parametreye ekler.

ASM_DISKSTRING : ASM instance’ın tanımasının istediğimiz işletim sistemi disk setlerinin listesini belirler.

Platformlara göre default ASM_DISKSTRING directory’leri

Platform

Default ASM_DISKSTRING değeri

AIX

/dev/rhdisk*

HP-UX

/dev/rdsk/*

Linux

/dev/raw/*

Max OS X

/dev/rdisk*s*s1

Solaris

/dev/rdsk/*

Tru64Unix

/dev/rdisk/*

ASM_POWER_LIMIT : Bir disk grubu içerisinde ki diskin yeniden dengelenmesi(rebalancing) için varsayılan güç değerini belirler.ASM versiyonumuz 11.2.0.2 ve daha yukarı ise alabileceği değer 0 ile 1024 arasındadır.ASM versiyonu 11.2.0.2’den daha aşağı ise alacağı değer 0 ile 11 arasındadır.Varsayılan değeri 1’dir.0 degeri verilirse rebalance işlemi iptal edilir.Bu parametrenin değerinin yüksek verilmesi rebalance işleminin daha sık yapılmasını sağlar.Ama aynı zaman da sistemede fazladan I/O yükü bindirir.ASM_PREFERRE_READ_FAILURE_GROUPS : ASM instance tarafından tercihen kullanılacak failure grupların listesini belirler.DIAGNOSTIC_DEST : DUMP_DEST olarak düşünülebilir.PROCESSES : İşem(process) sayısını belirler.Genel olarak aşağıda ki formüle göre değeri hesaplanır.PROCESSES=50+50*nn – ASM instance’a bağlanan veritabanı instance sayısıdır.REMOTE_LOGIN_PASSWORD_FILE: Oracle’ın password dosyasını kontrol edip etmeyeceğini kontrol eden parametredir ve varsayılan değeri EXCLUSIVE’dir.Oracle ASM Instance Başlatılması ve KapatılmasıOracle ASM instance açılması veritabanı instance gibidir.Instance’ı açarken önce ORACLE_SID değişkenini set edilmelidir.Oracle ASM SID,single instance bir veritabanı için varsayılan +ASM dir,RAC ortamlarında ise +ASMnode_numarası şeklindedir mesela +ASM1 gibi.Startup Force : Açık olan bir ASM instance’da bu sorguyu çalıştırdığımız zaman önce “Shutdown Abort” komutuyla instance’ı kapatır daha sonra yeniden açar.Startup Nomount : Herhangi bir disk grubu mount etmeden ASM instance’i başlatır.Startup Mount/Open : Startup komutunun varsayılan parametresidir.ASM_DISKGROUPS parametresinde ki disk gruplarını mount eder.Startup Restrict : Kısıtlı modda ASM instance’ı başlatır.Sadece “Create Session” ve “Restrict Session” sistem yetkisine sahip kullanıcılar bağlanabilir.Kısıtlı modda veritabanı instance,ASM instance’ı kullanmaz.Shutdown Normal : Varsayılan kaptma şeklidir.ASM instance disk gruplarını dismount edmeden önce,çalışmakta olan SQL cümlelerinin işlerinin bitmesini bekler.Instance kapatılmadan önce bütün bağlı olan kullanıcıların bağlantılarını sonlandırmasını(disconnect) bekler.Eger ASM instance’a bir veritabanı instance’ı bağlı ise ASM kapatma işlemini yapmaz ve hata verir.(ORA-15097 hatası)Shutdown Immediate veya Shutdown Transactional : ASM instance disk gruplarını dismount edmeden önce,çalışmakta olan SQL cümlelerinin işlerinin bitmesini bekler.Instance kapatılmadan önce bütün bağlı olan kullanıcıların bağlantılarını sonlandırmasını(disconnect) beklemez.Eger ASM instance’a bir veritabanı instance’ı bağlı ise ASM kapatma işlemini yapmaz ve hata verir.(ORA-15097 hatası)Shutdown Abort : ASM instance disk gruplarını dismount etmeden ani bir şekilde kapatır.Bir sonraki ASM instance açılışında recover işleminin yapılması gerekir.ASM instance’a bağlı veritabanları varsa tüm veritabanı instance’lar kapanır.ASM Disk Gruplarının Yönetimesia.)Disk Grubu Nitelikleri(Attributes)Bu parametreler disk grubuna bağlı parametrelerdir.Bir disk grubu oluşturulduğunda veya değiştirildiğinde bu parametreler set edilebilir.ACCESS_CONTROL.ENABLED : Sadece bir disk grubu değiştirildiğinde(alter) kullanılabilir.Bir disk grubu için ASM dosyasının erişim kontrolünün yapılım yapılmadığını belirler.True veya False değeri alabilir.Varsayılan değeri False’dır.ACCES_CONTROL.UMASK : Sadece bir disk grubu değiştirildiğinde(alter) kullanılabilir.ASM dosyasının erişim maskını belirler.Üç rakamdan oluşur.Birincisi dosyasının sahibinin(owner) erişim maskını oluşturur.İkincisi aynı kullanıcı grubunda olan kullanıcıların reişim maskını ve üçüncüsü ise diğer grupların erişim maskını belirler.Üç rakam kombinasyonu [0|2|6] [0|2|6] [0|2|6] şeklinde kullanılır.0 hiçbir yetki maskının olmadıgını belirtir,2 yazma yetkisinin oldugunu belirtir,6 okuma ve yazma yetkisinin oldugunu gösterir.Bu parametrelerin varsayılan degeri 066 şeklindedir.Bu parametreyi kullanmadan önce ACCES_CONTROL.ENABLED=true yapılmalıdır.

 ALTER DISKGROUP data SET ATTRIBUTE ‘access_control.enabled’=’true’; ALTER DISKGROUP data SET ATTRIBUTE ‘access_control.umask’=’066’;</td> 

AU_SIZE :Sadece bir disk grubu oluşturulduğunda(create) kullanılabilir.Allocation Unit alan büyüklüğünü belirler.CELL.SMART_SCAN_CAPABLE : Exadata ürünlerinde kullanılan parametredir.COMPATIBLE.ASM : Disk grubunu kullanacak ASM instance’ın minumum yazılım sürümünü belirler.COMPATIBLE.RDBMS : Disk grubunu kullanacak veritabanı instance’ın minumum yazılım sürümünü belirler.COMPATIBLE.ADVM : Disk grubunun ASM yığın(volume) içerip içermeyeceğini belirler.CONTENT.TYPE : Disk grubu türünü belirler.Disk grubu türü data,recovery veya system olabilir.Bir disk grubu oluşturulduğunda(create) veya değiştirildiğinde(alter) kullanabiliriz.Bu parametre high ve normal redundancy disk gruplarında kullanılabilir.DISK_REPAIR_TIME : Sadece bir disk grubu değiştirildiğinde(alter) kullanılabilir.Bir disk bir arızadan dolayı kullanım dışı bırakıldığında(offline),ASM varsayılan oalrak diski 3,6 saat sonra siler.Bu parametre ile biz zamanı kendi isteğimize göre düzenleyebiliriz.IDP.BOUNDARY ve IDP.TYPE : Exadata ürünlerinde kullanılan parametredir.SECTOR_SIZE : Sadece bir disk grubu oluşturulduğunda(create) kullanılabilir.Disklerin sektör boyutunu belirler.Disk destekliyorsa 512,4096 veya 4K değerlerini alabilir.Tamamen fiziksel donanım ile alakalıdır.STORAGE_TYPE : Disk grubundaki disklerin türünü belirler.AXIOM,ZFSSA ve OTHER değerlerini alabilir.b.)Disk Gruplarının Oluşturulması(CREATE)“CREATE DISKGROUP” sql cümlesi ile disk gruplarımızı oluşturabiliriz.Disk grubu oluştururken dikkat etmemiz gereken kurallar vardır.Bunlardan birincisi disk grubumuza unique(benzersiz) isimler vermeliyiz,veridimiz isimler de büyük küçük harfin önemi yoktur,devamlı büyük harfe çevrilmiş vaziyette kaydedilir.İkincisi mutlaka redundancy seviyesini belirmemiz gerekir.Bu önemlidir çünkü disk grubumuzu oluşturduktan sonra redundancy seviyesini değiştirmemiz mümkün değildir.Disk grubumuza ekleyeceğimiz disk isimlerini ise NAME kelimesi ile belirtebiliriz,Disklerimiz hakkındaki bilgilere V$ASM_DISK view’ini kullanarak görebiliirz.Ve disk grubu attribute(nitelik) parametrelerini belirtmemiz gerekir.Bir disk grubu oluşturulduğunda hemen mount edilir ve ASM_DISKGROUPS başlangıç parametresine disk grubunun adı eklenir.

 CREATE DISKGROUP DATA2 EXTERNAL REDUNDANCY DISK '/dev/oracleasm/disks/DISK5' DISK '/dev/oracleasm/disks/DISK6'; 

NOT : Disk grubu oluşturmayı sql’le yapabileceğimiz gibi bunu bizim yerimize yapan asmca aracı ile de yapabiliriz.ASM_Disk_Group_Create_1ASM_Disk_Group_Create_2ASM_Disk_Group_Create_3ASM_Disk_Group_Create_4ASM_Disk_Group_Create_5NOT : Disk grubunu enterprise manager gibi 3.parti araçlarla da oluşturabiliriz.c.)Disk Gruplarının Degiştirilmesi(ALTER)“ALTER DISKGROUP” sql cümlesi ile disk gruplarımızı değiştirebiliriz.Veritabanımız açıkken yeni disk ekleme(add),çıkarma(drop) veya yeniden boyutlandırma(resize) işlemlerini gerçekleştirebiliriz.Bir disk grubunun konfigürasyonu değiştiğinde,ASM otomatik olarak yeniden dengeleme(rebalancing) işlemi gerçekleştirir.V$ASM_OPERATİON view’ini kullanarak bu işlemleri gözlemleyebiliriz.”ALTER DISKGROUP” sql cümlesi ile birlikte “REBALANCE WAIT” kelimesini kullanabiliriz.Böylelikle “ALTER DISKGROUP” cümlesinin tamamlanması için rebalancing işleminin bitmesini bekleriz.Veya “REBALANCE NOWAIT” kelimesini kullanarak rebalancing işleminin arka planda devam etmesini sağlayabiliriz.Rebalancing işleminin hızını ve kaynak tüketimini “REBALANCE POWER” kelimesini kullanarak belirleyebiliriz.c.1.)Bir Disk Grubuna Disk Ekleme(ADD)“ALTER DISKGROUP” sql cümlesinde “ADD” kelimesi kullanarak bir disk grubuna disk veya failure grup ekleyebiliriz.Bu işlemi Enterprise Manager ile de yapabiliriz.

 ALTER diskgroup data2 ADD DISK '/dev/oracleasm/disks/DISK7' NAME disk7; 

NOT : Disk grubuna isim vermessek ASM diski otomatik bir isim alır.

 ALTER diskgroup data2 ADD DISK '/dev/oracleasm/disks/DISK7'; 

c.2.)Bir Disk Grubundan Disk Çıkarma(DROP)“ALTER DISKGROUP” sql cümlesinde “DROP” kelimesi kullanarak bir disk grubundan disk çıkartabiliriz.Bir disk grubundan disk çıkarıldığı zaman rebalancing işlemi gerçekleşir ve çıkarılan diskteki dosya extentleri diğer disklere taşınır.Buna baglı olarak diğer disklerde yeterli yer yoksa ,disk çıkarma işlemi başarısız olur.

 ALTER diskgroup data2 DROP DISK disk7; 

NOT : Disk grubuna isim vermesdigimiz için otomatik aldığı ismi kullanarak sileriz..

 ALTER diskgroup data2 DROP DISK DATA2_0002; 

c.3.)Bir Disk Grubundan Disk Çıkarma İşlemini Geri Alma(UNDROP)Bir disk grubundan çıkarılan ve henüz çıkarılma işlemi tamamlanmayan işlemlerde disk çıkarma işlemini geri alabiliriz.

 ALTER diskgroup data2 UNDROP DISKS; 

c.4.)Bir Disk Grubundaki Diskleri Yendiden Boyutlandırma(RESIZE)“ALTER DISKGROUP” sql cümlesinde “RESIZE” kelimesini kullanarak bir disk grubunda ki diski veya diskleri yeniden boyutlandırabiliriz.

 ALTER DISKGROUP data2 RESIZE DISK disk6 SIZE 2G; ALTER DISKGROUP data2 RESIZE ALL SIZE 2G; 

NOT : Size olarak hiçbir değer belirtilmesse disklerin maksimum değeri gelir.c.5.)Disk Grublarını Manüel Yeniden Dengeleme(REBALANCING)“ALTER DISKGROUP” sql cümlesinde “REBALANCE” kelimesini kullanarak manüel yeniden dengeleme yapabiliriz.

 ALTER DISKGROUP data2 REBALANCE; 

NOT : “REBALANCE” kelimesini kullanarak yeniden dengeleme için paralel çalışma derecesini belirleriz.Hiç bir değer belirtmessek daha önce tanımladığımız “ASM_POWER_LIMIT” başlangıç parametresini kullanılır.

 ALTER DISKGROUP data2 REBALANCE POWER 8 WAIT; 

d.)Disk Gruplarının Mount ve Dismount EdilmesiASM başlangıç parametrelerinde incelediğimiz ASM_DISKGROUPS başlangıç parametresinde belirtilen disk gruplarını açılış esnasında otomatik olarak mount eder.Mount işlemi tüm disk gruplarını veritabanı instance’ı için kullanıma açar.Manüel olarak disk gruplarını “MOUNT” veya “DISMOUNT” etmek istersek;

 ALTER DISKGROUP data2 MOUNT; ALTER DISKGROUP data2 DISMOUNT; 

NOT : Bütün disk grupları üzerinde işlem yapmak istiyorsak aşağıdaki gibi sql kullanabiliriz.

 ALTER DISKGROUP ALL MOUNT; ALTER DISKGROUP ALL DISMOUNT; 

NOT : Bir disk grubu içerisinde bulunan bir dosya açık ise dismount işlemi başarısız olur dolayısı ile veritabanı instance açıkken bütün disk gruplarını dismount edemeyiz.Bu durumda yine dismount etmek istersek “FORCE” kelimesini kullanabiliriz.

 ALTER DISKGROUP DATA DISMOUNT FORCE; ALTER DISKGROUP ALL DISMOUNT FORCE; 

e.Disk Gruplarının Silinmesi(DROP)“DROP DISKGROUPS” cümlesi ile bir disk grubunu silebiliriz.”INCLUDING CONTENTS” kelimesiyle birlikte kullanılırsa,disk grubunda ki dosyalar ile birlikte silinir.Disk gurubunun silinebilmesi için disk grubundaki dosyalarının kullanılmıyor  olması lazım.ASM instance açık ve mount olması gerekir.

 DROP DISKGROUP data2; DROP DISKGROUP data2 INCLUDING CONTENTS; 

Mount olmayan disk grupları silinemez ama mount olmuyor ve silinmesi gerekiyor ise “FORCE” kelimesi kullanılarak silinebilir.

 DROP DISKGROUP data2 FORCE; 

f.)Disk Gruplarının Yeniden İsimlenmesi(RENAMEDG)Bir disk grubunun ismini renamedg aracı ile değiştirilebilmektedir.RENAMEDG aracını kullanabilmek için disk grubu mutlaka dismount adilmelidir.NOT : RENAMEDG aracı ile ilgili ayrıntılı bilgiye ihtiyacımız olursa aşagıdaki url’den daha ayrıntılı bilgi alabiliriz.http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/server.112/e18951/asmdiskgrps.htm#OSTMG94159Yararlı olması Dilegiyle …
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

SQL> show parameter asm_diskstring
NAME                                 TYPE           VALUE
—————————-   ———–   ——————————
asm_diskstring                    string         /dev/oracleasm/disks/*

Platform

Default ASM_DISKSTRING değeri
AIX /dev/rhdisk*
HP-UX /dev/rdsk/*
Linux

/dev/raw/*

Max OS X

/dev/rdisk*s*s1
Solaris /dev/rdsk/*
Tru64Unix

/dev/rdisk/*

Loading