Automatic Storage Management(ASM)-Otomatik depolama yönetimi Oracle’ın depolama(storage) çözümüdür.ASM’nin özelliklerini ve diğerlerinden farkını sayacak olursak.

 • Blok seviyesinde okuma yazma işlemi yapabilir.
 • Veritabanı fiziksel dosyalarımızı herhangi bir üçüncü parti(ext3,ntfs vs.) dosya sistemine ihtiyaç duymadan kolayca yönetebilmemizi sağlar.
 • Veriyi fiziksel diskler üzerinde dağıtır ve storage konfigürasyon değişiminden sonra veriyi otomatik olarak yeniden dengeler(rebalance).Bu da bize  I/O yaparken gerçekleşebilecek performans kayıplarını azaltmamıza yardımcı olur.
 • Veritabanımızı kapatmadan disk boyutumuzu artırabiliriz.
 • Datafile isimlendirmesini otomatik yapabilir.
 • ASM nelerden oluşur dersek aşağıda resimde ki gibi bir cevap bizi bekler.ASM bileşenleri aşağıda ki gibidir.

Oracle_Automatic_Storage_Management_ASM_1

 • ASM Disk : Oracle ASM diski,Oracle ASM disk grubu içinde ki depolama aygıtıdır(storage device).ASM diski fiziksel bir disk veya partition olabileceği gibi,depolama(storage) dizisinden mantıksal bir birim numarası(LUN-Logical Unit Number) veya mantıksal bir alan(logical volume) olabilir.
 • ASM Disk Grupları : Oracle ASM disk grubu,ASM disklerinin mantıksal bir birim olarak yönetildiği disk topluluğudur.ASM disk grubu içinde ki fiziksel dosyalara aynı zamanda bir dosya sistemi altyapısıda sağlar.

NOT : ASM içerisinde en fazla 63 diskgroup olabilir ve en fazla 10000 ASM disk kullanılabilir. Her ASM
diski en fazla 4PB size olabilir ve her ASM instance’ı 40 exabyte’lık bir storage’ı yönetebilir. Her
diskgroup’ta en fazla 1000000 dosya bulunabilir. ASM içerisinde file’ların maximum ulaşabileceği
sizelar ise diskgroup tipine göre değişir. External redundancy diskgroup 140PB, Normal
redundancy diskgroup 42PB, High redundancy diskgroup 15PB’lık dosyalar içerebilir.

Disk grubu içinde ki fizksel dosyalar daha iyi bir performans sağlayabilmek için disk grubu içerisinde ki diskler arsında eşit olarak dağıtılır.Bu dağıtma işlemi 2 farklı şekilde yapılır.Birincisi OLTP sistemlerde kullanılan “Coerse Striping” dağıtma şeklidir bu dağıtma şeklinde fiziksel dosyalar tüm disklere 1 MB birimler halinde serpiştirilmesidir.İkincisi ise daha çok OLAP sistemlerde kullanılan “Fine Striping” dağıtma şeklidir bu dağıtma şeklinde ise fiziksel dosyalar tüm disklere 128 kb’lık birimler halinde serpiştirilir.

Disk grupları arızalanmaya karşı genelde yedekli yapıya sahiptir.Bu yedekli yapıya “Failure Group” denilir.Yedeklilik işlemi sunucu tarafında RAID kartı ile donanımsal olarak yapılabildiği gibi,yazılımsal olarak da yapılabilmektedir.Oracle ASM disk grupları üzerinde ki bu yedeklilik aşağıda ki mirroring yöntemleri ile sağlanmaktadır.

 •  High Redundancy : Üç yönlü mirroring özelliği sunar ve bir disk grubu içinde en az 3 failure grup gereksinimi duyulur. 2 failure grup çökse dahi, veritabanında very kaybı olmaz ve çalışmaya devam eder.
 • Normal Redundancy : RAID 1 de kullanılan yapıya benzer bir yapıdadır.2 yönlü mirroring özelliği vardır,en az 2 failure gruptan oluşan disklerden oluşturulabilir. Failure gruplar içerisindeki disklerden birinin çökmesi disk grubu için işlevselliğin durmasına sebep olmaz ve very kaybı olmaz.
 • External Redundancy : ASM’nin hiçbir mirroring yapmadığı tiptir. Bu tipte yaratılan disk’e yalnızca yazma gerçekleştirilir ve bir kopyası diğer disk’ler üzerinde bulundurulmaz.Genelde sunucu üzerinde donanımsal bir RAID yapılandırılmışsa bu yöntem seçilir.

(continue reading…)

Loading