Tag: Oracle Depolama Yönetim sistemi

Oracle lob veri Securefile

LOB(Large Object) Veri Tipleri’nin amacı boyutu büyük olan verileri saklamaktır. Örn. doküman(txt, word, excel, xml ), resim, video, ses vb. Bu tarz veriler önceden long, raw , long raw gibi veri tiplerinde tutulurdu günümüzde ise daha çok BLOB, CLOB, NCLOP gibi veri tiplerinde büyük objeler tutulur. long, raw , long raw gibi veri tipleri daha çok eskiye yönelik destek için kullanılmaktadır.
BLOB : Verileri binary olarak saklar. Max 128 TB a kadar veri saklar . Resim , video gibi dosyalar bu veri tipinde saklanabilir .

CLOB : Verileri karakter olarak saklar . Max 128 TB a kadar veri saklar . TXT dosyalarının içerisindeki verileri CLOB veri tipinde saklayabiliriz.
Oracle 11g ile ile birlikte yukarıda saydığımız veri tiplerini saklamak için Oracle Securefile yapısı duyurulmuştur. Securefile ile birlikte lob alanlarda sıkıştırma, yenilenen veriyi engelleme(deduplicate) şifreleme, önbellğe alma(cachinhg), loglama mekanizmasını belirleme gibi özellikler gelmiştir.

 • Deduplicate : LOB alanlarda bu özelliği belirledikten sonra her kayıt için hash değerler çıkartılacak örtüşen hash değerler veritabanına 1 defa yazılacaktır. Burada aslında tabloda ne kadar yenileyen verimiz varsa o kadar avantajlıdır. Örnek verecek olursak benim çalıştığım tablolardan birinde 50 GB’lık tabloyu 7 GB’a düşürdü.

 

ALTER TABLE TEST MOVE LOB (VERI) STORE AS SECUREFILE ( DEDUPLICATE );

veya

CREATE TABLE TEST
(
ID NUMBER,
VERI CLOB
)
TABLESPACE "TEST_SECUREFILE"
LOB ("VERI") STORE AS SECUREFILE
(TABLESPACE "TEST_SECUREFILE" DEDUPLICATE);
 • Compress : Secure file burada standart sıkıştırma teknolojilerini kullanıyor ve verileriniz özellikle text tabanlıysa çok büyük avantajlar sağlayabiliyor bu daha çok verininizin tipine bağlı ama özellikle xml ve türevleri için şiddetle tavsiye ederim. Örnek verecek olursam benim ele aldığım bir tabloda 400 GB’dan 50 GB’a düştü tablo. Ve compress teknolojisiyle sadece disk alanından değil daha az i/o yapacağı için performansdan’da ciddi kazanç sağlanılıyor. Çok güzel sonuçlar aldım kesinlikle testler yapıp sonuçlarına göre uygulamaınızı öneririrm.
 • Encryption : Verilerinizi wallet ile şifreleyebilirsiniz.
 • Caching : Sık kullandığımız veri ise file systemden farklı olarak verilerimizi cache tutabiliriz.
 • Logging : lob alanlarda ki verilerimiz büyük olduğu için redo loga gitmeden işlemlerimizin yapılmasını isteyebiliriz.

Securefile ile ilgili hikaye kısmından sonra gerçek hayattan tecrübelerimize gelecek olursak lob alanlarda saklanan veriye bağlı olarak deduplication ve compress özelliği disk alanı ve performans(disk io’dan dolayı) olarak çok etkileyici sonuçlar verebiliyor. Buda aslında pozitif olarak bütün yapıyı etkiliyor rman(yedek alacağı veritabanının boyutu azalıyor), datapump, data guard gibi ;
NOT : Securefile’ı kullanacağınız tabloyu mutlaka ve mutlaka tek tek test ettikten sonra karar verin çünkü tablonun içerdiği veriye bağlı olarak herhangi bir kazancı olmadığı gibi performans olarak kayba neden olabiliyor.
NOT : Aşağıdaki testler insert içindir delete ve select içinde bu paralelde sonuçlar vermektedir.

Oracle_SecureFile_Compress_Deduplicate

 

 

 

 

 

 

NOT : db_securefile parametresi veritabanında securefile kullanımını belirler.

 • Permitted : Varsayılan değerdir. Varsayılan olarak lob lar basicfile olarak oluşturulur ama isteğe bağlı olarak securefile oluşturulabilir.
 • Always : Varsayılan olarak lob alanlar securefile ile oluşturulur.
 • Never : Lob alanlarda securefile kullanımını engeller.
 • Ignore : Securefile kelimesi yok sayılır.

Yararlı olması Dilegiyle …
Yazar : Mustafa Bektaş Tepe

Loading


Oracle ASM(Automatic Storage Management)

Automatic Storage Management(ASM)-Otomatik depolama yönetimi Oracle’ın depolama(storage) çözümüdür.ASM’nin özelliklerini ve diğerlerinden farkını sayacak olursak.

 • Blok seviyesinde okuma yazma işlemi yapabilir.
 • Veritabanı fiziksel dosyalarımızı herhangi bir üçüncü parti(ext3,ntfs vs.) dosya sistemine ihtiyaç duymadan kolayca yönetebilmemizi sağlar.
 • Veriyi fiziksel diskler üzerinde dağıtır ve storage konfigürasyon değişiminden sonra veriyi otomatik olarak yeniden dengeler(rebalance).Bu da bize  I/O yaparken gerçekleşebilecek performans kayıplarını azaltmamıza yardımcı olur.
 • Veritabanımızı kapatmadan disk boyutumuzu artırabiliriz.
 • Datafile isimlendirmesini otomatik yapabilir.
 • ASM nelerden oluşur dersek aşağıda resimde ki gibi bir cevap bizi bekler.ASM bileşenleri aşağıda ki gibidir.

Oracle_Automatic_Storage_Management_ASM_1

 • ASM Disk : Oracle ASM diski,Oracle ASM disk grubu içinde ki depolama aygıtıdır(storage device).ASM diski fiziksel bir disk veya partition olabileceği gibi,depolama(storage) dizisinden mantıksal bir birim numarası(LUN-Logical Unit Number) veya mantıksal bir alan(logical volume) olabilir.
 • ASM Disk Grupları : Oracle ASM disk grubu,ASM disklerinin mantıksal bir birim olarak yönetildiği disk topluluğudur.ASM disk grubu içinde ki fiziksel dosyalara aynı zamanda bir dosya sistemi altyapısıda sağlar.

NOT : ASM içerisinde en fazla 63 diskgroup olabilir ve en fazla 10000 ASM disk kullanılabilir. Her ASM
diski en fazla 4PB size olabilir ve her ASM instance’ı 40 exabyte’lık bir storage’ı yönetebilir. Her
diskgroup’ta en fazla 1000000 dosya bulunabilir. ASM içerisinde file’ların maximum ulaşabileceği
sizelar ise diskgroup tipine göre değişir. External redundancy diskgroup 140PB, Normal
redundancy diskgroup 42PB, High redundancy diskgroup 15PB’lık dosyalar içerebilir.

Disk grubu içinde ki fizksel dosyalar daha iyi bir performans sağlayabilmek için disk grubu içerisinde ki diskler arsında eşit olarak dağıtılır.Bu dağıtma işlemi 2 farklı şekilde yapılır.Birincisi OLTP sistemlerde kullanılan “Coerse Striping” dağıtma şeklidir bu dağıtma şeklinde fiziksel dosyalar tüm disklere 1 MB birimler halinde serpiştirilmesidir.İkincisi ise daha çok OLAP sistemlerde kullanılan “Fine Striping” dağıtma şeklidir bu dağıtma şeklinde ise fiziksel dosyalar tüm disklere 128 kb’lık birimler halinde serpiştirilir.

Disk grupları arızalanmaya karşı genelde yedekli yapıya sahiptir.Bu yedekli yapıya “Failure Group” denilir.Yedeklilik işlemi sunucu tarafında RAID kartı ile donanımsal olarak yapılabildiği gibi,yazılımsal olarak da yapılabilmektedir.Oracle ASM disk grupları üzerinde ki bu yedeklilik aşağıda ki mirroring yöntemleri ile sağlanmaktadır.

 •  High Redundancy : Üç yönlü mirroring özelliği sunar ve bir disk grubu içinde en az 3 failure grup gereksinimi duyulur. 2 failure grup çökse dahi, veritabanında very kaybı olmaz ve çalışmaya devam eder.
 • Normal Redundancy : RAID 1 de kullanılan yapıya benzer bir yapıdadır.2 yönlü mirroring özelliği vardır,en az 2 failure gruptan oluşan disklerden oluşturulabilir. Failure gruplar içerisindeki disklerden birinin çökmesi disk grubu için işlevselliğin durmasına sebep olmaz ve very kaybı olmaz.
 • External Redundancy : ASM’nin hiçbir mirroring yapmadığı tiptir. Bu tipte yaratılan disk’e yalnızca yazma gerçekleştirilir ve bir kopyası diğer disk’ler üzerinde bulundurulmaz.Genelde sunucu üzerinde donanımsal bir RAID yapılandırılmışsa bu yöntem seçilir.

(continue reading…)

Loading


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress