Archive for Şubat, 2012

USB ‘den Linux Kurmak

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Linux işletim sistemini usb ‘den bilgisayarımıza kurmaya yarayan  programı göstereceğim.

 • Öncelikle Linux ‘ü üzerine kuracağımız usb ‘yi biçimlendirelim.
 • Sonra bilgisayarımıza Unetbootin programını indirelim.( Unetbootin proramını buradan indirin)
 • Kurulum gerektirmeyen dosyayı açalım. Karşımıza Unetbootin ekranı çıkacak.

(continue reading…)

4,353 total views, no views today


DİGER FONKSİYONLAR

Diger katagorilere dahil olmayan Oracle fonksiyonlarıdır.Bu fonksiyonlar ;

NVL Fonksiyonu
NVL(x,y) fonksiyonu x’in degeri NULL ise y’yi ,x’in degeri NULL degilse x’i verir.

* SQL> SELECT NVL(‘Mustafa’,’Bektas’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Mustafa
* SQL> SELECT NVL(NULL,’Bektas’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Bektas

NVL2 Fonksiyonu
NVL2(x,y,z) fonksiyonu x’in degeri NULL ise z’yi,NULL degilse y’yi verir.

* SQL> SELECT NVL2(‘Mustafa’,’Bektas’,’Tepe’) FROM DUAL;
Dönen_Deger
Bektas

(continue reading…)

5,518 total views, 5 views today


Terabyte-Petatype-Exabyte-Zettabyte-Yottabyte

Merhaba arkadaşlar bu yazımda Kapasite ölçüm birimlerini yani verilerin boyutunu adlandırmaya yarayan veri terimlerini inceleceğiz.

Öncelikle bu terimlerden en küçüğü olan bit ‘i anlatmak istiyorum bit bilgisayarda ki en küçük veri birimidir. Bilgisayarlar ikilik sayı sistemiyle çalışmaktadır bit de ikilik sayı siteminde ki(1 veya 0) her bir basamağa verilen isimdir .

Örn. : 00000001

Yukarıda ki her bir karakter 1 bittir yani yukarıda ki örnekte toplamda 8 bit vardır .

Byte ‘a gelecek olursak da 8 bit ‘in birleşiminden 1 byte oluşur

Örn. : 00000001   yandaki karakterlerin toplamı 1 byte ‘dır.
(continue reading…)

2,382 total views, 2 views today


DÖNÜŞÜM FONKSİYONLARI

Oracle’da tablo sütunlarını ,Oracle veri tiplerinin yanında ANSI, DB2  ve  SQL/DS  veri tiplerinde de tanımlamak mümkündür.Bu tür veri tiplerini Oracle veritabanı kendi içinde ki yerleşik dönüştürücüyle Oracle veri tiplerine çevirmektedir.Bu dönüşüm işlemini Oracle otamatik olan kendisi yapsa da dönüşüm işleminin kullanıcı tarafından yapılması tavsiye edilir..
NOT : Oracle’ın kendisi otomatik yaptıgı bazı çeviri durumlarında hata verebiliyor çünkü çevirdigi veri tipini yanlış tanımlıyabiliyor.

TO_CHAR Fonksiyonu
Bu fonksiyon, tarih veya sayısal bilginin istenildiği gibi biçimlendirilerek karakter dizisine dönüştürülmesini sağlar. İki farklı uygulama alanı bulunmaktadır. Eğer tarih bilgisini karakter dizisine, yani bir katara dönüştürmek söz konusu ise ;
TO_CHAR(tarih,’biçim maskesi’)
tanımı uygulanır.Tarihle ilgili biçimlendirme ifadesi; bazı biçimlendirme elemanlarından ve kurallardan oluşur. Biçimlendirme ifadesi, tek tırnaklar arasında yazılır ve büyük küçük harf ayrımına karşı duyarlıdır. Tarih ve zaman ile ilgili biçimlendirme ifadelerinde aşağıdaki tanımlardan yararlanılır ; (continue reading…)

8,483 total views, 10 views today


TARİH FONKSİYONLARI

Tarih degerleri Oracle’de yüzyıl,yıl,ay,gün,saat,dakika ve saniye degerlerini ifade eden sayılar olarak saklanır.Varsayılan tarih formatı DD-MON-RR’dir.Geçerli Oracle tarih degerleri 1 Ocak 4712 M.Ö. ve 31 Aralık 9999 M.S. arasında ki degerlerdir.

NOT : Varsayılan DATE formatı NLS_DATE_FORMAT başlangıç parametresi ile verilmektedir.Bu deger kullanıcı çevre ya da oturum degişkenleri ile dagiştirilebilir.
Geçerli DATE formatını görmek için aşagıda ki sorguyu çalıştırırız ;

* SQL> SELECT * FROM nls_sessıon_parameters WHERE parameter LIKE ‘%NLS_DATE%’;
Dönen_Deger

PARAMETER VALUE
NLS_DATE_FORMAT DD/MM/RRRR
NLS_DATE_LANGUAGE TURKISH

Geçerli DATE formatını degiştirmek için aşagıda ki sorguyu çalıştırırız ;

* SQL> ALTER SESSION SET nls_date_format = ‘DD/MM/YYYY’; Dönen_Deger sessıon SET altered.

(continue reading…)

10,751 total views, 2 views today


SAYISAL FONKSİYONLAR

Sayısal veriler üzerinde çeşitli işlemleri gerçekleştirmek üzere özel fonksiyonlar bulunmaktadır. Sayısal fonksiyonlar, sayısal veriler alır ve yine sayısal sonuçlar üretirler.Sayısal fonksiyonlar sayısal degerler üzerinde bir takım matematiksel ve aritmetik işlemler yapar.
ROUND Fonksiyonu
ROUND(x,y) fonksiyonu iki parametre alır.x sayısal deger y ise bir tamsayıdır.Bu fonksiyon x degerini y degerinde belirtilen basamak kadar yuvarlar.y degeri pozitif ise ondalıklı karakterin sagından, negatif ise solundan yuvarlama yapar.

* SQL> SELECT ROUND(12345.67890,3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
12345,679
* SQL> SELECT ROUND(12345.67890,-3) FROM DUAL;
Dönen_Deger
12000
* SQL> SELECT ROUND(-128,-1) FROM DUAL;
Dönen_Deger
-130

(continue reading…)

8,019 total views, 5 views today


 • Sertifikasyon • Etiketler

 • Topluluklar

                   
                   
 • Live Traffic Feed

  Feedjit Widget
 • Copyright © 1996-2010 Mustafa Bektaş Tepe. All rights reserved.
  Türkçeleştirme Blogizma | AltyapıWordPress
  Takip Et

  Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

  Diğer takipçilere katılın: